استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 گزارش عملكرد مالی‌ + docx

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 گزارش عملكرد مالی‌

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 32 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6

گزارش عملكرد مالی‌

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری“مطالعه‌ و
بكار گرفته‌ شود.

مقدمـه‌

1 . هدف‌ این‌ استاندارد ملزم‌ كردن‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ انعكاس‌ مشخص‌ و بارز برخی‌ عناصر عملكرد مالی‌ است‌ تا به‌ درك‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ از عملكرد مالی‌ واحد تجاری‌ طی‌ یك‌ دوره‌ كمك‌ كند و مبنایی‌ جهت‌ ارزیابی‌ عملكرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ برای‌ آنها فراهم‌آورد.

تعاریف

2 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بكار رفته‌ است‌:

  • · عملیات متوقف شده : یك بخش از واحد تجاری است كه واگذار یا بركنار شده یا بهعنوان نگهداری شده برای فروش طبقهبندی شده است، و:

الف . بیانگر یك فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است،

ب . قسمتی از یك برنامه هماهنگ برای واگذاری یا بركناری یك فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است، و یا

ج . یك واحد فرعی است كه صرفاً با قصد فروش مجدد خریداری شده است.

  • عملیات در حال تداوم: كلیه عملیات واحد تجاری بهاستثنای عملیات متوقف شده.
  • اقلام‌ استثنایی‌: اقلامی‌ با اهمیت‌ است‌ كه‌ منشأ آن‌ رویدادها یا معاملاتی‌ می‌باشد كه‌ درچارچوب عملیات در حال تداوم شركت‌ واقع‌ می‌گردد و بهمنظور ارائـه‌ تصویری‌ مطلوب‌، افشای‌ جداگانه‌ آنها، منفرداً یا درصورت تشابه‌ نوع‌، درمجموع‌، بهلحاظ‌ استثنایی‌ بودن‌ ماهیت‌ یا وقوع‌ ضرورت‌ می‌یابد.
  • تعدیلات‌ سنواتی‌: تعدیلاتی‌ با اهمیت‌ است‌ كه‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ مربوط‌ می‌شود و از تغییر در رویه‌ حسابداری‌ یا اصلاح‌ اشتباه‌ ناشی‌ می‌گردد.

اجزای‌ عملكرد مالی‌

3 . كلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ باید در صورت‌ سود و زیان‌ یا صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعكس‌ شود. درآمدها و هزینه‌ها تنها در مواردی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ انعكاس‌ نمی‌یابد كه‌ بهموجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مستقیماً به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور می‌شود.

صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌

5 . صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ بهعنوان‌ یك‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌، باید كل‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ را كه‌ قابل‌ انتساب‌ به‌صاحبان‌ سرمایه‌ است‌، به‌ تفكیك‌ اجزای‌ تشكیل‌دهنده‌ آنها نشان‌ دهد.

6 . هدف‌ از تهیه‌ صورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، ارائه‌ كلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ یك‌ دوره‌ مالی‌ می‌باشد. تمركز اصلی‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ بردرآمدها و هزینه‌های‌ عملیاتی‌ است‌.

8 . صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ باید موارد زیر را به‌ ترتیب‌ نشان‌ دهد:

الف‌ . سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ طبق‌ صورت‌ سود و زیان‌.

ب‌ . سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ به‌ تفكیك‌.

ج ‌ . تعدیلات‌ سنواتی‌.

11 . موارد مندرج‌ در ردیفهای‌ الف‌ و ب‌ بند 8، سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ را تشكیل‌ می‌دهد. تعدیلات‌ سنواتی‌ (مشتمل‌بر آثار انباشته‌ تغییر در رویه‌های‌ حسابداری‌ و اصلاح‌ اشتباه‌) حسب‌ مورد از سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ كسر یا به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود تا سود یا زیان‌ جامع‌ شناسایی‌ شده‌ در فاصله‌ تاریخ‌ صورتهای‌ مالی‌ دوره‌ قبل‌ و پایان‌ دوره‌ مالی‌ جاری‌ به‌دست‌ آید.

13 . هرگاه‌ اجزای‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ محدود به‌ سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ و تعدیلات‌ سنواتی‌ باشد، ارائـه‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ضرورتی‌ ندارد. در چنین‌ حالتی‌ باید در یادداشتی‌ ذیل‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌، عدم‌ لزوم‌ ارائـه‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ افشا شود.

اقلام‌ استثنایی‌

16 . اقلام‌ استثنایی‌ باید در محاسبه‌ سود یا زیان عملیات در حال تداوم منظور شود. مبلغ هرقلم‌ استثنایی‌ (منفرداً یا در صورت‌ تشابه‌ نوع‌، درمجموع‌) باید بهطور جداگانه‌ و ترجیحاً در متن‌ صورت‌ سود و زیان‌ تحت‌ سرفصل‌ درآمد یا هزینه‌ مربوط‌ منعكس‌ گردد . اعماز اینكه‌ انعكاس‌ این‌ اقلام‌ در متن‌ صورت‌ سود و زیان‌ یا در

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 گزارش عملكرد مالی‌ ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 گزارش عملكرد مالی‌ – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6;گزارش عملكرد مالی‌;استاندارد حسابداری‌;حسابداری‌;گزارش عملكرد مالی‌

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

مطالب تصادفی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *