دسته: آزمون استخدامی

مجموعه سوالات کامل جوشکاری به همراه کتاب – سوالات امتحانی سازمان فنی و حرفه ای و … + pdf

مجموعه سوالات کامل جوشکاری به همراه کتاب سوالات امتحانی سازمان فنی و حرفه ای و دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 90 حجم فایل: 24.03 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل...

مطالب تصادفی


دانلود سوالات مصاحبه و استخدامی + پاسخنامه + pdf

دانلود سوالات مصاحبه و استخدامی پاسخنامه دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 200 حجم فایل: 1.603 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: دانلود سوالات مصاحبه و استخدامی + پاسخنامه...

مطالب تصادفی


سوالات آزمون استخدامی اول فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال 94 + pdf

سوالات آزمون استخدامی اول فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال ۹۴ دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 200 حجم فایل: 3.003 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: سوالات آزمون استخدامی اول...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


1400 سوال آزمون مصاحبه استخدامی + pdf

1400 سوال آزمون مصاحبه استخدامی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 177 حجم فایل: 2.397 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: در این فایل، 1400 سوال آزمون استخدامی را...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


200 سوال تستی روانشناسی تربیتی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش + pdf

۲۰۰ سوال تستی روانشناسی تربیتی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 582 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: در این...

مطالب تصادفی


سوالات عمومی آمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 95 + pdf

با قیمت بسیار بسیار ناچیز به سوالات دسترسی داشته باشید و از نحوه طرح سوالات باخبر شویدموفقیت شما تضمینی است مطمئن باشید دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 18 حجم فایل:...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع نساجی + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع نساجی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 383 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع فلزی + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع فلزی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 325 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع چوب + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع چوب دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 325 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه کشی عمومی + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه کشی عمومی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 612 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه کشی معماری + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه کشی معماری دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 462 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه برداری + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه برداری دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 386 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 196 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه سوالات...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی مشاوره تحصیلی + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی مشاوره تحصیلی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 302 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی متالوژی + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی متالوژی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 317 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه سوالات...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ماشینهای کشاورزی + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ماشینهای کشاورزی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 209 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی تاسیسات + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی تاسیسات دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 569 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه سوالات...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع جوشکاری + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع جوشکاری دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 569 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع سرامیک + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع سرامیک دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 399 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع شیمیایی + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع شیمیایی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 436 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی + pdf

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 190 حجم فایل: 1.878 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

مطالب تصادفی


مجموعه سوالات با ارزش گزینش و مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی + pdf

مجموعه سوالات با ارزش گزینش و مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 150 حجم فایل: 2.542 مگا بایت قسمتی از محتوای...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی زراعی باغبانی + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی زراعی باغبانی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 316 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت + pdf

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 275 حجم فایل: 10.171 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه سوالات عمومی آزمون...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت + pdf

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 275 حجم فایل: 2.336 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه سوالات تخصصی آزمون...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


نمونه سوالات مشترک آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت تمام رسته های شغلی + pdf

نمونه سوالات مشترک آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت تمام رسته های شغلی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 175 حجم فایل: 4.028 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

مطالب تصادفی


نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی طراحی دوخت + pdf

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی طراحی دوخت دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 322 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


نمونه سوالات پر تکرار استخدامی آموزش و پرورش از سال 84تا89 + pdf

نمونه سوالات پر تکرار استخدامی آموزش و پرورش از سال 84تا89 دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 240 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: نمونه سوالات...

مطالب تصادفی


دفترچه آزمون آزمایشی استخدامی آموزش و پرورش سری اول + pdf

دفترچه آزمون آزمایشی استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 566 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: دفترچه آزمون...

مطالب تصادفی


دفترچه آزمون آزمایشی استخدامی آموزش و پرورش سری دوم + pdf

دفترچه آزمون آزمایشی استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 551 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: دفترچه آزمون...

مطالب تصادفی


سوالات یکتا و ویژه آزمون های منصب قضا و کراگزینی قضات دادگستری + rar

سوالات یکتا و ویژه آزمون های منصب قضا و کراگزینی قضات دادگستری دسته بندی: آزمون استخدامی فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 30 حجم فایل: 146 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: این...

مطالب تصادفی