دسته: آمار

پاورپوییت آمار ثبت احوال 47 اسلاید + ppt

پاورپوییت آمار ثبت احوال 47 اسلاید دسته بندی: آمار فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 47 حجم فایل: 706 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقدمه •اداره ثبت احوال که یکی از ادارات...

مطالب تصادفی


بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع + doc

از مدار خارج شدن مؤلفة سیستم توزیع را بر هر دلیلی خروج آن مؤلفه می گویند خروج بابرنامه از مدار خارج شدن مؤلفه ای بصورت عمدی و با برنامی قبلی را خروج با برنامة...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مقاله بررسی علم آمار + doc

مقاله بررسی علم آمار در 21 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی علم آمار...

مطالب تصادفی


مقاله بررسی آمار (تجزیه و تحلیل) + doc

مقاله بررسی آمار(تجزیه و تحلیل) در 26 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی آمار(تجزیه...

مطالب تصادفی


مقاله بررسی حجم نمونه و جامعه آماری + doc

مقاله بررسی حجم نمونه و جامعه آماری در 25 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 45 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله...

مطالب تصادفی


دانلود پاورپوینت مبانی آماری تحلیل واریانس + ppt

دانلود پاورپوینت مبانی آماری تحلیل واریانس دسته بندی: آمار فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 327 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: دانلود پاورپوینت مبانی آماری تحلیل واریانس پاورپوینتی در...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


طرح بررسی آمار + doc

طرح بررسی آمار در 22 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 27 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه بررسی آمار در 22...

مطالب تصادفی


طرح بررسی روشهای آماری + doc

طرح بررسی روشهای آماری در 44 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 44 حجم فایل: 129 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه بررسی روشهای آماری...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


طرح آماری توزیع سنی 50 نفر + doc

طرح آماری توزیع سنی 50 نفر در 7 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 7 حجم فایل: 51 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه آماری...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


طرح آماری جمعیت كل كشور + doc

طرح آماری جمعیت كل كشور در 22 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 73 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه آماری جمعیت...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


طرح آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی + doc

طرح آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 20 حجم فایل: 79 کیلو بایت...

مطالب تصادفی


طرح آماری سرشماری استان قزوین + doc

طرح آماری سرشماری استان قزوین در 40 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 40 حجم فایل: 30 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه آماری سرشماری...

مطالب تصادفی


طرح آماری سن 50 نفر از افراد + doc

طرح آماری سن 50 نفر از افراد در 8 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 48 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


طرح آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح + doc

طرح آماری كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح در 23 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 28...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی + doc

طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 50 کیلو...

مطالب تصادفی


طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی + doc

طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل:...

مطالب تصادفی


طرح آماری بررسی نمرات یك دانش آموز + doc

طرح آماری بررسی نمرات یك دانش آموز در 10 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 11 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه...

مطالب تصادفی


طرح آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان + doc

طرح آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان در 29 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 29 حجم فایل: 74 کیلو بایت قسمتی از محتوای...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


طرح آماری نمرات + doc

طرح آماری نمرات در 27 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 43 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: طرح آماری نمرات در 27...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


طرح آماری استفاده از تلویزیون + doc

طرح آماری استفاده از تلویزیون در 12 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 64 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه آماری استفاده...

مطالب تصادفی


طرح آماری الگوریتمهای كنترل همروندی + doc

طرح آماری الگوریتمهای كنترل همروندی در 16 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 16 حجم فایل: 79 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه آماری الگوریتمهای...

مطالب تصادفی


طرح آماری اهمیت آمار در پزشكی + doc

طرح آماری اهمیت آمار در پزشكی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 150 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه آماری...

مطالب تصادفی


طرح آماری آیا كسانی كه در دروس تفهیمی موفق هستند در دروس حفظی نیز موفق خواهند بود؟ + doc

طرح آماری آیا كسانی كه در دروس تفهیمی موفق هستند در دروس حفظی نیز موفق خواهند بود؟در 39 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 39 حجم فایل: 128...

مطالب تصادفی


طرح آماری ایدز + doc

طرح آماری ایدز در 22 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 35 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پروژه آماری ایدز در 22...

مطالب تصادفی


طرح آماری برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب + doc

طرح آماری برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب در 13 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: آمار فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 13 حجم...

مطالب تصادفی