دسته: جغرافیا

دانلود پاورپوینت جمعیت + ppt

جمعیت‌شناسی کیفی مطالعه‌ی خصوصیات انسانها را کیفی می‌گویند کمی ترکیب و حرکات جمعیت در زمان و مکان مشخص تعریف ساختار جمعیت بین سن و جنس مقایسه برقرار کند که همه‌ی انسانها از این دو...

مطالب تصادفی


بررسی سیر تحولات ستارگان + doc

ستاره شناسی می تواند به دو روش مورد بررسی قرار گیرد یکی به عنوان قدیمی ترین دانش مشاهده ای که درباره ی آسمان پر ستاره بحث می کند؛ دیگری به عنوان جوانترین علم هنگامی...

مطالب تصادفی


پاورپوینت بلایای طبیعی 110 اسلاید + ppt

پاورپوینت بلایای طبیعی 110 اسلاید دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 110 حجم فایل: 2.445 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: •همه ساله دومین چهارشنبه ماه اکتبر (ده اکتبر) به...

مطالب تصادفی


پاورپوینت جغرافیایی سرخس به همراه فایل PDF + ppt

پاورپوینت جغرافیایی سرخس به همراه فایل دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 27.52 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: این مجموعه درباره منطقه جغرافیایی شهرستان سرخس با...

مطالب تصادفی


پاورپوینت باران به همراه Word 58 اسلاید + ppt

پاورپوینت باران به همراه Word 58 اسلاید دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 58 حجم فایل: 1.558 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: باراندید کلی همه ابرها ذرات آب یا...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 123 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 50 حجم فایل: 92 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 36 حجم فایل: 147 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 58 حجم فایل: 311 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیلاب و عوامل موثر در بروز سیلاب + docx

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سیلاب وعوامل موثر در بروز سیلاب دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 43 حجم فایل: 225 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 61 حجم فایل: 118 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 110 حجم فایل: 648 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 24 حجم فایل: 68 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 57 حجم فایل: 144 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل آسیب پذیری شهر در برابر زلزله + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل آسیب پذیری شهر در برابر زلزله دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 91 حجم فایل: 766 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 40 حجم فایل: 134 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 39 حجم فایل: 449 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات:...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 19 حجم فایل: 49 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 65 حجم فایل: 152 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات:...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت روستایی + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت روستایی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 47 حجم فایل: 221 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 65 حجم فایل: 112 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 65 حجم فایل: 790 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 58 حجم فایل: 617 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق مكان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مكان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 51 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات:...

مطالب تصادفی


مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 88 حجم فایل: 1.017 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبیه سازی رفتار آب به هنگام شکست سد + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبیه‌سازی رفتار آب به هنگام شکست سد دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 111 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات:...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 93 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات:...

مطالب تصادفی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی دسته بندی: جغرافیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 67 حجم فایل: 329 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: جزئیات: توضیحات: فصل دوم...

مطالب تصادفی