دسته: پرسشنامه

دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی + pdf

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی همراه با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و منابع دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 369 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون + docx

دانلود پرسشنامه استاندارد و 18 سوالی مهارت های ارتباطی بارتون دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه مهارت های ارتباطی...

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز + docx

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 23 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز هدف: سنجش سه شیوه راهبرد...

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی + docx

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 8 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی پرسشنامه درگیری...

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند + docx

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 11 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند معرفی آزمون...

پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) + docx

پرسشنامه تعارض کارخانواده (نت مه یر،1996) دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) این پرسشنامه...

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس + docx

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 39 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس پرسشنامه‌ای را كه در پیش...

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی + docx

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 13 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی دارای5 صفحه وبا فرمت...

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور + docx

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور دارای 14...

پرسشنامه ارگونومی + docx

پرسشنامه ارگونومی دسته بندی: پرسشنامه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه ارگونومی دارای 5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش جهت تعیین...