دسته: کارآفرینی

پاورپوینت تکنیکهای خلاقیت 77 اسلاید + ppt

پاورپوینت تکنیکهای خلاقیت 77 اسلاید دسته بندی: کارآفرینی فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 77 حجم فایل: 5.32 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: اهداف آموزشی کارگاه: 1-آشنایی شركت كنندگان با مفهوم خلاقیت...

پاورپوینت كارآفرینی 165 اسلاید + ppt

پاورپوینت كارآفرینی 165 اسلاید دسته بندی: کارآفرینی فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 165 حجم فایل: 161 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: موج اول: انتشار كتاب هایی در خصوص 1- زندگی كارآفرینان...

پاورپوینت کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی 16 اسلاید + ppt

پاورپوینت کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی 16 اسلاید دسته بندی: کارآفرینی فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 16 حجم فایل: 40 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل...

پاورپوینت توسعه، كارآفرینی، اشتغال + pptx

پاورپوینت توسعه، كارآفرینی، اشتغال دسته بندی: کارآفرینی فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 58 حجم فایل: 35 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پاورپوینت توسعه، كارآفرینی، اشتغال صورت مسأله: ایجاد یک میلیون فرصت...

پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت + pptx

پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت دسته بندی: کارآفرینی فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 83 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت اسلاید ۱: ۱- عوامل موفقیت کارآفرینی...

پاورپوینت کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال موثر دانش آموختگان آموزش عالی + pptx

پاورپوینت کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی دسته بندی: کارآفرینی فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 16 حجم فایل: 27 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:...

پاورپوینت كارآفرینی در قالب یک مكتب + pptx

پاورپوینت كارآفرینی در قالب یك مكتب دسته بندی: کارآفرینی فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 180 حجم فایل: 98 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پاورپوینت كارآفرینی در قالب یك مكتب در جنگل...

پاورپوینت تکنیکهای خلاقیت + pptx

پاورپوینت تکنیکهای خلاقیت دسته بندی: کارآفرینی فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 77 حجم فایل: 5.095 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پاورپوینت تکنیکهای خلاقیت دارای 77 اسلاید تكنیكهای خلاقیتاهداف آموزشی کارگاه:1 -آشنایی...