پروژه کارآموزی (ارتباط سریال بین pc و میکرو کنترلر) + doc

مقدمه کامپیوتر ها داده را به دو طریق موازی و سریال انتقال می دهند در انتقال های موازی ،داده اغلب از 8 خط داده و یا بیشتر استفاده می شود در این حالت داده...