پروژه آمار (بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان) + doc

مقدمه هدف از انجام این پروژه بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان است می خواهیم بدانیم سطح نمرات کدام کلاس بالاتر بوده برای این کار ابتدا لیست نمرات فیزیک را...